12 عامل ویرانگر در فرایند بهبودی

ناشر: زهره‌وند

نام نویسنده: دکتر آلن برگر/ترجمه :مهدی لطفی

موجودی: در انبار

قیمت: 52,000ريال
قیمت بدون مالیات: 52,000ريال